Tuntilaskutus helpommin

Laskutus on liian monessa yrityksessä työvaihe, joka on yksi isoimpia ja turhimpia syitä, että yrityksen myyntikate pienenee turhaan. Laskutus voi viedä yllättävän kauan aikaa tai ei edes ole huomattu arvioida, miten kauan laskutus vie aikaa tyypillisesti, koska laskujahan on pakko tehdä ja sitä varten on laskuttaja - tai yrittäjän iltavapaat, jolloin voi koota laskuja ja laskutella.

Laskutusta on pakollista, jotta yritys voi toimia ja kasvaa. Se, että laskutus aiheuttaa paljon työtä laskuttajalle, ei ole pakollista, vaan ratkaistavissa laskutuksen automaatiolla.

Haluatko, että sinun yrityksessäsi on käytössä järjestelmä, joka helpottaa laskutusta?

Kun katsot myyntilaskua, haluatko sinä yrittäjänä tai talousjohtajana mahdollisuuden nähdä tarkalleen tunnit, jotka menivät kyseisen asiakastyön toimittamiseen, olipa asiakkaalta laskutettu enemmän tai vähemmän kuin tunteja on raportoituna?

Helpottaisiko järjestelmä, joka näyttää tekijöittäin ja tuotteittain tunnit ja laskee valmiiksi myös tekijöiden prosenttiosuudet työstä, jotta sinun on yrittäjänä, toimitusjohtajana tai laskuttajana helpompi ymmärtää, mistä laskussa on kyse jo ennen kuin lasku on edes lähtenyt vielä asiakkaalle tai jälkikäteen, kun asiakas kysyy laskutuksen perusteita? Kyllä.

Kulut on tiedettävä kaikesta

Jos yrityksessä ei tiedetä todellisia kustannuksia per asiakasprojekti tai tilaustyön oikeita kustannuksia ylimalkaisen tai olemattoman tuntiseurannan vuoksi, myynnin on vaikea hinnoitella uusia tarjouksia oikein.

Kannattavan liiketoiminnan rakentamisesta tulee vaikeampaa, jos yrityksen omistajan on vaikea tai mahdoton tietää, mitkä työt tai asiakasprojektit itse asiassa olivat kannattavia ja mitkä eivät ole kannattavia tehdä ollenkaan. Henkilön, joka johtaa osin tai kokonaan ihmistyöhön perustuvaa liiketoimintaa, on paljon vaikeampi puuttua tuotannon tehokkuuteen, ellei tunteja ole seurattua asianmukaisesti, riittävällä tarkkuudella. Gemilo Tunnit -työkalussa tarkkuus on minuutin tarkkaa, mutta silti helppoa. Työkalu sisältyy myös liiketoiminnan johtamista kokonaisvaltaisesti helpottavaan MyGemilo-pakettiin.

Yrityksen omistaja haluaa hyvin johdetun yrityksen. Ilman onnistunutta tuntiraportointia tuntilaskutus perustuu luuloon eikä tietoon. Se ei ole hyvää johtamista - onko johdettua ollenkaan?

Myynti on saatettu vapauttaa työajanseurannasta kokonaan eikä tunteja vaadita, koska CRM, eihän siellä tunteja seurata? Jos yritys ei seuraa myynnin tunteja, mistä yritys tietää, ettei myyty liian kauan liian pientä kauppaa, jolloin jo pelkkä myyntityön osuus söi katteen asiakkuudesta vuosiksi eteenpäin eikä asiakasprojektista tule kannattavaa pitkään aikaan, koska myynnin osuus työtunneista oli niin iso, ettei tuotannon nopea ja tehokas toimituskaan enää auttanut asiaan.

Johda liiketoimintaa datalla!

Luvut puhuvat puolestaan. Kun on todellisia numeroita ja dataan perustuvaa tietoa omasta liiketoiminnasta laskutusta varten, ei tarvitse perustella laskuja mielipiteillä tai mutulla asiakkaille. Laskutuksesta tulee selkeää ja johdonmukaista. Laskutuksesta tulee tuotteisiin perustuvaa. Tämä on asiakkaillekin paljon helpompi näin.

Data on keino tehdä päätöksenteosta ja yrityksen johtamisesta helpompaa. Kun lasku perustuu järjestelmällisesti kerättyyn tunti-dataan, ei tarvitse luulla, että laskutettiin tarpeeksi.

Kun tiedetään, että laskutettiin oikein, liiketoiminta on kannattavaa kovassakin kasvussa. Laskutuksen sujuminen helposti ja mahdollisimman vähällä vaivalla on heikommassakin taloustilanteessa olevalle yritykselle erittäin tärkeää: Oikeastaan pakollista. Jos ei pystytä ottamaan kovan kilpailutilanteen vuoksi isoa katetta tai asiakkaita on liian vähän, ei toimittajalta saa jäädä laskuttamatta ainoakaan tehty työ.

Laskutus ajallaan ja oikeilla tiedoilla helposti

Yrityksen päättämä hyväntekeväisyys on täysin eri asia kuin ilmainen työ. Ilmainen työ maksaville asiakkaille vahingossa tai huonon tuntiseurannan tai huonon laskutusprosessin vuoksi ei kuulu isoissakaan yrityksissä osaksi liiketoimintaa. Osakeyhtiön tehtävä on tuottaa voittoa.

Onnistunut laskutus on asiakkaan etu. Jos toimittaja ei tule toimeen, asiakkaan riskit epäonnistua toimittajan kanssa kasvavat.

Jos yrittäjä hoitaa itse laskutusta eikä ole vielä ulkoistanut laskutusta kirjanpitäjälle tai palkannut taloushallinnon ihmistä tekemään laskutusta omana työntekijänä, sitä suuremmalla syyllä laskutus on saatava automatisoitua mahdollisimman helpoksi, koska yrittäjä tarvitsee vapaa-aikaa siinä missä työntekijätkin.

Haluatko kuulla miten saa tunnit laskutettua, vaikka tekijöitä olisi useita pitkissä projekteissa, joita laskutetaan useammin kuin kerran tai pitäisi laskuttaa pieni silpputyö heti pois, kun laskutettava lisätyö on valmis? Sovi tapaaminen Gemilon perustajan Katri Lietsalan kanssa.

MyGemilo-ratkaisu soveltuu myös yrityksiin, joissa laskutus on jo ulkoistettu tai hoidetaan omassa taloushallinnossa erikseen sitä varten palkattujen ihmisten toimesta. Silloinkin on oltava varmuus, että laskutusta varten tarvittavat tiedot ovat laskuttajalla oikea-aikaisesti ja helposti saatavilla ja että laskutus perustuu dataan eikä arvauksiin. Ulkopuolinen laskuttaja ei osaa arvioida, ovatko kaikki tunnit laskulla eikä sitä oikeastaan voi edes vaatia, että laskuttaja tätä tietäisi, koska hän ei myy tai hoida toimituksia.

MyGemilo auttaa laskuttamaan. MyGemilo-pilvipalvelu otetaan olemassa olevan kirjanpito-ohjelman rinnalle, sillä MyGemilossa ei tehdä yrityksen kirjanpitoa.


Gemilo Oy on tamperelainen ohjelmistoyritys. Se kuuluu Suomen vahvimpiin ja on toiminut jo yli 16 vuotta. Yhtiö käyttää itsekin MyGemilo-työkaluja omassa liiketoiminnassaan ja toimittaa tehokkaasti vaativatkin asiakasratkaisut yritysasiakkailleen. MyGemilo on suomalainen moderni, kehittyvä ja visuaalinen pilvipalvelu yrityskäyttöön. Olemme Luotettava kumppani.

Ajankohtaista

jonas-vincent-xulIYVIbYIc-unsplash (1).jpg
Asiakaspalvelun kehittäminen

Lue lisää
marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash.jpg
Sisäinen viestintä kuntoon - 12 kysymyksen muistilista

Lue lisää
19909.jpeg
Onnistuneet IT-palvelut PK-yrityksille

Lue lisää